УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА

B. S. Serebrennikov, K. G. Petrova

Аннотация


Доказана действенность технико-технологического метода формирования суточного графика электрических нагрузок промышленных потребителей. Приведен алгоритм расчета параметров сетевой модели технологического процесса и управления режимом электропотребления. Показана применимость метода для уменьшения потерь в электросетях и оплаты электроэнергии.

Ключевые слова


график электрических нагрузок; управление режимом электропотребления; регулирования технологического процесса; потери электроэнергии

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


ДП «НЕК «Укренерго» [Електронний ресурс] / М-во палива та енергетики України. – К. : Укренерго, 2012. – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ – Назва з екрану.

Розен В. П. Використання внутрішніх резервів технологічних процесів при керуванні режимами електроспоживання промислових підприємств / В. П. Розен, М. В. Прокопець // Автоматизація виробничих процесів. – 2006. – № 1 (22). – С. 26–30.

Находов В. Ф. Методологія аналізу та корегування впливу диференційованих тарифів на конфігурацію графіків навантаження енергосистеми України / В. Ф. Находов, Т. В. Яроцька, А. О. Горбоненко // Вісник Вінницького політехнічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – № 6. – С. 72–75.

Серебренніков С. В. Удосконалення критеріїв пріоритетно-кроковогометоду регулювання електроспоживання / С. В. Серебренніков, К. Г. Петрова // Електротехніка та електроенергетика, 2012. – № 1. – С. 65–69.

МихайловВ. В. Тарифыирежимыэлектропотребления / В. В. Михайлов. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 216 с.

Серебренніков С. В. Підвищення економічної ефективності електроспоживання промислових споживачів методами сітьовогопланування та управління в умовах дії диференційованих тарифів / С. В. Серебренніков, К. Г. Петрова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ :СНУ, 2012. – № 11 (182), Ч.2. – С. 208–217.

Серебренніков Б. С. Формування динамічних цін на електроенергію залежно від нерівномірності графіку електроспоживання / Б. С. Серебренніков, К. Г. Петрова // Енергетика та електрифікація. – 2012. –№ 10. – С.18–23.

Енергопостачальна компанія ПАТ «Кіровоградобленерго» [Електронний ресурс] / М-во палива та енергетики України. – Кіровоград : ПАТ «Кіровоградобленерго», 2012. – Режим доступу: http://kiroe. com.ua/ – Назва з екрану


Пристатейная библиография ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.15588/1607-6761-2013-1-12

Метрики статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Copyright (c) 2017 B. S. Serebrennikov, K. G. Petrova

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Адрес редакции журнала:
Редакция журнала «E&E», Запорожский национальный технический университет, 
ул. Жуковского, 64, г. Запорожье, 69063, Украина. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакционно-издательский отдел
E-mail: rvv@zntu.edu.ua