OPTIMIZATION OF MAGNETIZATION AND MAGNATION REGIMES OF STOPPED THREE-PHASE SYNCHRONOUS MACHINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2018-1-6

Keywords:

синхронная машина, режимы намагничивания и размагничивания, потери электрической энергии, оптимизация

Abstract

Purpose. Investigation and optimization (minimization) of electric energy losses in a stopped synchronous machine with a thyristor exciter under conditions of its magnetization and demagnetization.

Methodology. Operator and variational calculus, mathematical analysis and simulation computer simulation.

Findings. The mathematical description of the system under study is developed: "thyristor exciter – stopped synchronous machine", which represents the analytical dependencies for electromagnetic processes, as well as the total power and energy losses in the system under magnetization and demagnetization regimes of the synchronous machine. The optimal time functions for changing the flux linkages of the damper winding and the excitation current of the stopped synchronous machine, in which they are minimized by energy in the system under investigation when the machine is magnetized and demagnetized. The dependences of the total energy losses in the system under study on the durations of the magnetization and demagnetization times of the machine are calculated, and their comparison is compared for different types (linear, parabolic and proposed optimal) of the trajectories of the change of the linkage, as well as for a linear and exponential change in the excitation current of the machine. Analytic dependencies are obtained using the calculations of electromagnetic and energy transient processes in the "thyristor exciter – stopped synchronous machine" system under the considered types of variation of flux linkage and excitation current of the machine.

Originality. It consists in finding the optimal trajectories of the time variation of the excitation current of a stopped synchronous machine and the optimal durations of its magnetization and demagnetization times, which ensure minimization of energy losses in the system "thyristor exciter – stopped synchronous machine".

Practical value. It consists in reducing unproductive energy losses in synchronous generators and motors under the conditions of their magnetization and demagnetization.

Author Biography

V. A. VOLKOV, National Technical University "Dniprovs'ka Politechnika"

PhD., Associate Professor, Doctoral Candidate of Electrical drive department

References

[1] Usov, S.V., Mikhalev, B.N., Chernovets, A.K. (1987). Elektricheskaya chast elektrostantsiy. Leningrad, Energoatomizdat, 616.

[2] Sinyugin, V.YU., Magruk, V.I., Rodionov, V.G. (2008). Gidroakkumuliruyushchiye elektrostantsii v sovremennoy energetike. M. ENAS, 352.

[3] Pavlov, G.M., Merkur'yev, G.V. (2001). Avtomatika energosistem. SPb. RAO «YEES Rossii», 387.

[4] Beschastnov, G.A., Karpov, A.M., Nemeni, T.M., Semonova, G.S. (1980). Raschot protsessa puska obratimogo agregata GAES ot staticheskogo preobrazovatelya chastity [Calculation of the start-up process of a reversible PSPS unit from a static frequency converter]. Elektrichestvo, 3, 15-19 [in Russian].

[5] Petelin, D.P. (1968). Avtomaticheskoye upravleniye sinkhronnymi elektroprivodami. M. Energiya, 192.

[6] Veynger, A.M. (1985). Reguliruyemyy sinkhronnyy elektroprivod. M. Energoatomizdat, 224.

[7] Kopylov, I.P. (1973). Elektromekhanicheskiye preobrazovateli energii. M. Energiya, 400.

[8] Volkov, V., & Dovbischuk, D. (2015). Improvement of frequency start of hydroelectric pumped storage power plant in the pumping mode. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 55-61. doi: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2015-1-10

[9] Kopylov, I.P., Klokov, B.K., Morozkin, V.P., Tokarev, B.F. (2011). Proyektirovaniye elektricheskikh mashin: uchebnik dlya vuzov. M. «Yurayt», 767.

[10] Braslavskiy, I.YA., Ishmatov, Z.SH., Polyakov, V. N. (2004). Energosberegayushchiy asinkhronnyy elektroprivod. M. Akademiya, 256.

[11] Chizhenko, I.M., Rudenko, V.S., Sen'ko, V.I. (1974). Osnovy preobrazovatelnoy tekhniki. M. V.shk., 430.

[12] Bolsham, YA.M., Krupovich, V.I., Samover, M.L. (1974). Spravochnik po proyektirovaniyu elektroprivoda silovykh i osvetitelnykh ustanovok. M. Energiya, 728.

[13] Petrov, YU.P. (1977). Variatsionnyye metody teorii optimalnogo upravleniy. Leningrad. Energiya, 280.

[14] Tykhovod, S. (2015). Improvement of iterative methods of the nonlinear systems solution of state equations of magnetoelectric equivalent schemes. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 46-49. doi: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2015-1-8

[15] Tykhovod, S., Kornus, T., & Patalakh, D. (2015). Method of accelerated numerical calculation of transients in electrical circuits based on solution approximation by algebraic polynomials. Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 48-54. doi: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2015-2-7

Published

2018-05-31

How to Cite

VOLKOV, V. A. (2018). OPTIMIZATION OF MAGNETIZATION AND MAGNATION REGIMES OF STOPPED THREE-PHASE SYNCHRONOUS MACHINE. Electrical Engineering and Power Engineering, (1), 52–63. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2018-1-6

Most read articles by the same author(s)