LONG-TERM ELECTRICAL STRENGTH OF POLYMER FILMS UNDER THE ELECTRICAL FIELD INFLUENCE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2017-1-2

Keywords:

electrical strength, polymer insulating films, electric field intensity

Abstract

Purpose – to study the durability of polymer films in electric field of direct current , define the type of the process of polymer films’ electric destruction under conditions of partial discharge suppression.
Research methods – experimental, results were processing by means of mathematical statistics.
The results – the electrical durability of micron thickness polymer films exponentially decreases with increasing of average field strength. Evaluation of studied polymer films’ electric strength based on the definition of their longevity allow to considered polypropylene film as the most electrically strong in these testing conditions.
Scientific novelty – experimentally was determined kinetic type of various polymeric dielectrics films’ electrical aging in electric field of direct current in terms of partial discharge suppression.
The practical significance – data on breakdown strength and durability of polymeric insulating films are useful for evaluating the efficiency limit of power capacitors and other devices with polymer dielectric films, forecasting the duration of their operability.

Author Biographies

A. P. Malyushevska, Institute of Pulse Processes and Technologies of NAS of Ukraine

Ph.D., associate professor, senior staff scientist

S. O. Toporov, Institute of Pulse Processes and Technologies of NAS of Ukraine

Senior engineer

V. І. Gunko, Institute of Pulse Processes and Technologies of NAS of Ukraine

Sector chief

References

Kuchinskij, G. S. (1979). Chastichnye razryady v vysokovol’tnyh konstrukciyah. Moscow: Energiya, 224.

Kojkov, S .N., Cikin, A. N. (1968). Elektricheskoe starenie tverdyh diehlektrikov i nadezhnost’ diehlektricheskih detalej, Sankt-Peterburg, EHnergiya, 186.

Elektricheskie svojstva polimerov. (2007). Pod. red. B.I. Sazhina, Sankt-Peterburg, Himiya, 192.

Dissado, L. A., Fothergill, J. S. (1992). Electerical Degradation and Breakdown in Polymers. London, Peter Peregrinus, 456.

Weber, W. (1933). Durchschlad von Paraffin. Archiv fur Elektrotechnic, 27(7), 511–522.

Borisova, M .E., Koykov, C. H., Opoc, Ya. (1982). Zakonomernosti elektricheskogo stareniya polietilenovoy kabelnoy izolyatsii pri otsutstvii chastichnyih razryadov. Elektrichestvo, 12, 58–59.

Berezhanskiy, V. B., Gorodov, V. V., Zakrevskiy, V. A., Rud, V. I. (1990). Predelnyie harakteristiki emkostnyih nakopiteley energii s plenochnyimi polimernyimi dielektrikami. Elektrotehnika, 7, 27–30.

Ushakov, V. Ya., Robezhko, A. L., Efremova, G. V. (1984). Zakonomernosti razrusheniya polimerov pri dlitelnom nagruzhenii elektricheskim polem. FTT, 26, 1, 45–49.

Malyushevs’ka, A. P., Toporov, S. O. (2016). Vpliv skladu і morfologіji kondensatornih polіmernih plіvok na termostabіl’nіst’ jih korotkochasnoji elektrichnoji mіcnostі. Elektrotekhnіka ta elektroenergetika. 1, 18–24. DOI: http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2016-1-3.

Luscheykin, G. A. (1988). Metodyi issledovaniya elektricheskih svoystv polimerov. Moscow, «Himiya», 160.

Koritskogo, Yu. V., Pasyinkova, V. V., Tareeva, B. M. (1987). Spravochnik po elektrotehnicheskim materialam. V 3t, Moscow, Energoatomizdat, 2, 467.

Ushakov, V. Ya. (1988). Elektricheskoe starenie i resurs monolitnoy polimernoy izolyatsii. Moscow, Energoatomizdat, 152.

Kaush, G. (1981). Razrushenie polimerov. Moscow, Mir, 440.

Artbauer, J. (1996). Electric strength of polymers. Journal of Physics (D), 29, 446–456.

Kao, K. C. (1984). New Theory of electrical discharge and breakdown in low-mobility condensed insulators. Journal of Applied Physics, 55(3), 752–755.

Emmanuel, N. M., Knorre, D. R. (1984). Kurs himicheskoy kinetiki. Moscow, Vischa shkola, 201.

Published

2017-07-14

How to Cite

Malyushevska, A. P., Toporov, S. O., & Gunko V. І. (2017). LONG-TERM ELECTRICAL STRENGTH OF POLYMER FILMS UNDER THE ELECTRICAL FIELD INFLUENCE. Electrical Engineering and Power Engineering, (1), 12–17. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2017-1-2